Voor het project Groot Onderhoud N3 dienen werkzaamheden verricht te worden aan de toe- en afritten naar en vanaf de Provincialeweg en de Laan der Verenigde Naties. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de asfaltverharding en de daaronder gelegen funderingslagen. Voor deze werkzaamheden zijn de volgende afsluitingen gepland:

 • Afrit Copernicusweg (15C): woensdag 12 mei 22:00 uur tot maandag 17 mei 05:00 uur.
 • Toerit Laan der Verenigde Naties (13D): woensdag 12 mei 21:00 uur tot maandag 17 mei 05:00 uur.

De genoemde afrit en toerit bevinden zich op de N3 – komend vanaf de A16 richting Papendrecht/de A15. Hoewel wij ons best doen om de hinder voor u tot een minimum te beperken, is geluidhinder tijdens deze afsluitingen helaas niet te voorkomen. Hieronder wordt uitgelegd wanneer en door welke werkzaamheden u geluidhinder kunt ervaren. Kijk voor de omleidingsroutes op www.N3werkzaamheden.nl.

Geluidhinder bij de werkzaamheden
Tijdens beide afsluitingen worden de genoemde toe- en afritten helemaal vervangen. U kunt geluidhinder ervaren door de volgende werkzaamheden:

 • Woensdagavond en -nacht: Verwijderen geleiderail en slopen asfalt
 • Donderdag overdag: Slopen asfalt/verharding
 • Donderdagavond- en nacht: Aanbrengen en verdichten (walsen) van de fundering
 • Vrijdag overdag: Aanbrengen asfaltverharding (walsen)
 • Vrijdagavond en -nacht: Aanbrengen kolken en afwerken bermen
 • Zaterdag overdag: Aanbrengen asfaltverharding en werkzaamheden verlichting
 • Zaterdagavond en -nacht: Afwerken bermen
 • Zondagoverdag: Aanbrengen van geleiderail (met heiblok)
 • Zondagavond en -nacht: Aanbrengen van geleiderail (met heiblok)

N3-BRF-009 Brief bewoners en gebruikers omgeving afrit Copernicusweg en toerit Laan der VN N3-BRF-009 Brief bewoners en gebruikers omgeving afrit Copernicusweg en toerit Laan der VN


Geschreven op 08/05/2021