Geachte mijnheer/mevrouw,

Voor het project Groot Onderhoud N3 dienen werkzaamheden verricht te worden aan de toe- en afritten naar en vanaf de Provincialeweg en de Laan der Verenigde Naties. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de asfaltverharding en de daaronder gelegen funderingslagen. Voor deze werkzaamheden zijn de volgende afsluitingen gepland:

• Woensdag 11 november 22.00 uur tot maandag 16 november 05.00 uur
• Woensdag 18 november 22.00 uur tot maandag 23 november 05.00 uur

Hoewel wij ons best doen om de hinder voor u tot een minimum te beperken, is geluidhinder tijdens deze afsluitingen helaas niet te voorkomen. Hieronder wordt uitgelegd wanneer en door welke werkzaamheden u geluidhinder kunt ervaren.

Afsluiting 1 - Woensdag 11 november 22.00 uur tot maandag 16 november 05.00 uur
Tijdens deze afsluiting worden werkzaamheden uitgevoerd aan de toerit vanaf de Provincialeweg (11B) en de afrit (13A) richting de Laan der Verenigde Naties. Deze toe- en afrit zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten,

Om de doorgang van nood- en hulpdiensten tijdens deze werkzaamheden te garanderen, is ook de toerit (13B) vanaf de Laan der Verenigde Naties afgesloten voor regulier verkeer.

Afsluiting 2 - Woensdag 18 november 22.00 uur tot maandag 23 november 05.00 uur
Tijdens deze afsluiting worden werkzaamheden uitgevoerd aan de afrit richting de Provincialeweg (11A) en de toerit (13B) vanaf de Laan der Verenigde Naties. Deze toe- en afrit zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten.

Om de doorgang van nood- en hulpdiensten tijdens deze werkzaamheden te garanderen, is ook de afrit (13A) naar de Laan der Verenigde Naties afgesloten voor regulier verkeer.

Kijk voor de omleidingsroutes op www.N3werkzaamheden.nl.

Geluidhinder bij de werkzaamheden
Tijdens beide afsluitingen worden de genoemde toe- en afritten helemaal vervangen. U kunt geluidhinder ervaren door de volgende werkzaamheden:

• Woensdagavond en -nacht: Verwijderen geleiderail
• Donderdag overdag: Slopen verharding
• Donderdagavond- en nacht: Slopen verharding
• Vrijdag overdag: Aanbrengen en verdichten (walsen) van de fundering
• Vrijdagavond en -nacht: Aanbrengen en verdichten (walsen) van de fundering
• Zaterdag overdag: Aanbrengen asfaltverharding (walsen)
• Zaterdagavond en -nacht: Zagen lussen voor de stoplichten
• Zondag overdag: Aanbrengen asfaltverharding (walsen)
• Zondagavond en -nacht: Aanbrengen van geleiderail (met heiblok)


N3-BRF-007 Brief bewoners en gebruikers omgeving toe- en afritten Provincialeweg en Laan der VN N3-BRF-007 Brief bewoners en gebruikers omgeving toe- en afritten Provincialeweg en Laan der VN


Geschreven op 05/11/2020