Voor het project Groot Onderhoud N3 dienen tevens werkzaamheden verricht te worden aan de Wantijbrug. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het vervangen van de asfaltverharding en de daaronder gelegen funderingslagen. Om dit uit te kunnen voeren zijn twee weekendafsluitingen nodig:

  • Vrijdag 16 oktober 22.00 uur tot maandag 19 oktober 05.00 uur
  • rijdag 23 oktober 22.00 uur tot maandag 26 oktober 05.00 uur

Tijdens deze weekendafsluitingen is de N3 in beide richtingen afgesloten tussen de Merwedestraat en de Provincialeweg te Dordrecht. Vanaf 21:00 uur wordt gestart met het afsluiten van de toe- en afritten naar dit gedeelte van de N3.

Het westelijke fietspad (van Papendrecht richting Dordrecht) wordt in beide weekenden vanaf donderdagavond 20.00 uur afgesloten. Dit fietspad wordt vrijgehouden voor nood- en hulpdiensten. Fietsers en voetgangers worden via het fietspad aan de oostzijde geleid. Dit wordt met borden aangegeven.

De toerit vanaf de Merwedestraat naar de N3 (richting de A16) gaat tijdens de eerste weekendafsluiting eerder dicht, namelijk: donderdag 15 oktober om 21:00 uur. We reserveren meer tijd voor deze locatie die het dichtst bij de woningen ligt. Zo kunnen geluidsbelastende werkzaamheden zo min mogelijk in de avonden en nachten uitgevoerd worden.

Geluidhinder bij werkzaamheden
Hoewel wij ons best doen om de hinder voor u als bewoner tot een minimum te beperken, is geluidhinder tijdens de twee genoemde weekendafsluitingen helaas niet te voorkomen. Beide weekenden kunt u geluidhinder ervaren door de volgende werkzaamheden:

  • Donderdagavond (alleen in het eerste weekend): geleiderail verwijderen
  • Vrijdag overdag en avond (alleen in het eerste weekend): Frezen/zagen verharding toerit Merwedestraat
  • Vrijdagnacht: Frezen/zagen verharding van de hoofdrijbaan
  • Zaterdag overdag: Aanbrengen en verdichten (walsen) van zand
  • Zaterdagavond- en nacht: Aanbrengen en verdichten (walsen) van de fundering
  • Zondag overdag: Aanbrengen asfaltverharding (walsen)
  • Zondagavond en -nacht: Aanbrengen van geleiderail (met heiblok)

N3-BRF-006 Brief bewoners omgeving SLOTS Wantijbrug N3-BRF-006 Brief bewoners omgeving SLOTS Wantijbrug


Geschreven op 08/10/2020