Het geluidsscherm langs de N3 ter hoogte van het Leerpark, nabij afrit Laan der Verenigde Naties, verkeert in zeer slechte staat en voldoet niet meer. De constructie is dusdanig slecht dat herstel van het huidige geluidsscherm niet mogelijk is. In het kader van het groot onderhoud N3 moet dit geluidsscherm vervangen worden door een nieuw geluidsscherm. Het nieuwe geluidsscherm zal voldoen aan de gestelde eisen voor techniek en geluid.

Voor de bouw van het nieuwe geluidsscherm moeten buispalen aangebracht worden. Hoewel wij ons best doen om hinder voor u als bewoner of gebruiker van dit pand tot een minimum te beperken, is geluidhinder tijdens het heien van de buispalen niet geheel te voorkomen.

De heiwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen maandag 14 en vrijdag 18 september 2020 en vinden alleen overdag (tussen 07:00 en 18:00 uur) plaats.

In de week van 21 september 2020 worden de aangebrachte buispalen volgestort met beton. Het bovengrondse gedeelte van het nieuwe geluidsscherm zal gerealiseerd worden tussen maandag 12 oktober en vrijdag 23 oktober 2020. Tijdens het storten van het beton en de realisatie van de bovenbouw van het geluidsscherm wordt geen geluidhinder verwacht.


N3-BRF-005 Brief bewoners en gebruikers omgeving geluidsscherm - geluidhinder N3-BRF-005 Brief bewoners en gebruikers omgeving geluidsscherm - geluidhinder


Geschreven op 07/09/2020