De eerste werkzaamheden voor het project Groot Onderhoud N3 vinden plaats bij de Papendrechtse brug: tussen de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht en de Merwedestraat in Dordrecht. De werkzaamheden bestaan uit onder andere het vervangen van de asfaltverharding en de daaronder gelegen funderingslagen. Om dit uit te kunnen voeren zijn vier lange weekendafsluitingen (van donderdagavond tot maandagochtend) nodig:

 • Donderdag 6 augustus - maandag 10 augustus 2020
 • Donderdag 13 augustus - maandag 17 augustus 2020
 • Donderdag 20 augustus - maandag 24 augustus 2020
 • Donderdag 27 augustus - maandag 31 augustus 2020

Tijdens deze lange weekenden is het gedeelte van de N3 tussen de Burgemeester Keijzerweg en de Merwedestraat (inclusief deze toe- en afritten) afgesloten voor alle verkeer vanaf donderdagavond 22:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur. Nood- en hulpdiensten kunnen tijdens deze afsluitingen wel doorgang vinden. Fiets- en voetpaden blijven open.

Geluidhinder bij werkzaamheden
De eerste lange weekendafsluiting was afgelopen weekend en mogelijk heeft u hierbij geluidhinder ervaren. Aankomende drie weekenden voeren we tussen donderdagavond en maandagochtend (non- stop) vergelijkbare werkzaamheden uit en is de planning voor alle drie de weekenden als volgt:

 • Donderdagavond- en nacht: verwijderen van de verharding van de hoofdrijbaan (frezen/zagen) en verwijderen van de geleiderail.
 • Vrijdag overdag: verwijderen van de verharding op de brug (prikken) en aanbrengen van voegen (zagen en prikken).
 • Vrijdagavond- en nacht: verwijderen van de verharding van de toe- en afritten (frezen/zagen).
 • Zaterdag overdag: aanbrengen en verdichten (walsen) van de fundering.
 • Zaterdagavond en -nacht: aanbrengen van asfaltverharding (walsen).
 • Zondag overdag: aanbrengen van geleiderail (met een heiblok) en zagen van detectielussen.
 • Zondagavond en -nacht: aanbrengen van de geleiderail (met een heiblok).

Hoewel wij ons best doen om de hinder voor u als bewoner tot een minimum te beperken, is geluidhinder tijdens deze werkzaamheden helaas niet te voorkomen.


N3-BRF-004 Brief bewoners omgeving SLOTS Papendrechtsebrug - geluidoverlast N3-BRF-004 Brief bewoners omgeving SLOTS Papendrechtsebrug - geluidoverlast


Geschreven op 12/08/2020