De werkzaamheden voor het project Groot Onderhoud N3 starten in augustus van 2020. Voor dit project zal Boskalis Nederland B.V. tijdelijk gebruik maken van het middenterrein van de rotonde Laan van Europa. Tussen medio juli en eind november 2020 zullen hier diverse materialen worden opgeslagen en zal een weegbrug in gebruik worden genomen. Tijdens deze periode zal de weegbrug gebruikt worden om het gewicht van de vrachtwagens te bepalen. Dit heeft tot gevolg dat er meer vrachtwagens gebruik zullen maken van de rotonde Laan van Europa dan u wellicht gewend bent. Desondanks zal dit naar verwachting niet tot geluid- en/of verkeershinder leiden.


N3-BRF-003 Brief gebruik rotonde Laan van Europa N3-BRF-003 Brief gebruik rotonde Laan van Europa


Geschreven op 16/07/2020