Afgelopen periode is er weer hard gewerkt aan de Vredenburghlaan. De fietstunnel langs de parallelstructuur A12 is opengesteld voor (brom)fietsers. Rondom de fietstunnel is het grondwerk en de afbouw bijna gereed. Op de hoofdrijbanen van de Vredenburghlaan zijn de asfaltonderlagen aangebracht. Ook zijn de bermen zijn afgewerkt. De fietsonderdoorgang bij de Plasweg staat gepland om op korte termijn open gesteld te worden voor de (brom)fietsers. De IJsermanweg is weer opengesteld voor alle verkeer. De rotonde 6e Tochtweg is voor een deel opengesteld en het fietspad op de 6e Tochtweg wordt voor het kerstreces opengesteld voor het verkeer.Afsluiting Tweede Bloksweg voor doorgaand verkeer inclusief voetgangers 

De werkzaamheden aan het paalmatras  verlopen volgens planning. Iedere dag wordt op de locatie van de nieuwe kruising Beijerincklaan-Tweede Bloksweg en de Vredenburghlaan hard gewerkt. De funderingspalen zijn aangebracht, verschillende kabels zijn nog verlegd, het paalmatras wordt gerealiseerd en de planning is dat half januari 2021 het paalmatras gereed is. Zodra het paalmatras gereed is gaan wij op deze werklocatie de volgende werkzaamheden uitvoeren: 

  • Het opbouwen en aanvullen van de nieuwe wegvakken tot en met de funderingslaag;
  • Het aanbrengen van riolering in de berm tussen de verlegde  Beijerinkclaan en de Tweede Bloksweg;
  • Het aanbrengen van riolering in de tussenberm van de Beijerincklaan;
  • Het plaatsen van de portalen voor de VRI (verkeerslichten);
  • Het aanbrengen van alle bekabeling en besturingskasten van de VRI;
  • Het asfalteren van de Tweede Bloksweg en de kruising Beijerincklaan;
  • Het aanbrengen van markering en bebording en afwerken van de bermen.

  
Vanwege al de diverse werkzaamheden ter plaatse  van de Tweede Bloksweg/ Beijerincklaan blijft de Tweede Bloksweg afgesloten voor alle verkeer inclusief voetgangers. Vorige week hebben wij samen met de projectleiders van de provincie Zuid-Holland  een locatiebezoek gehad ter plaatse van de Tweede Blokweg om te kijken of er voor de komende periode door het werkvak een veilige doorsteek voor het fietsverkeer  gerealiseerd zou kunnen  worden. Vanwege de vele en diverse werkzaamheden en transportbewegingen met zwaar verkeer op deze locatie zijn wij echter tot de conclusie moeten komen dat dit voor de korte termijn nog niet mogelijk is..
 
Hinder
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden  enige overlast met zich meebrengen. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wij doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. 20201218  Update werkzaamheden Vredenburghlaan Waddinxveen def 20201218 Update werkzaamheden Vredenburghlaan Waddinxveen def


18/12/2020